3-FAZNI UPS

3-FAZNI UPS

KONVENCIONALNI

UPS tehnologije On-line dvostruka konverzija s DSP mikroprocesorom. Transformer-free tehnologija sa do 96% učinkovitosti.

VFI 3-fazni UPS tehnologije On-line dvostruka konverzija, nazivne snage od 10kVA do 60kVA

VFI 3-fazni UPS tehnologije On-line dvostruka konverzija, nazivne snage od 100kVA do 800kVA

VFI 3-fazni UPS tehnologije On-line dvostruka konverzija, nazivne snage od 60 kVA do 500 kVA

3-FAZNI UPS

MODULARNI

Modularni UPS omogućuje dimenzioniranje UPS-a točno prema potrebama sustava uz mogućnost naknadnog povećanja snage. Napravljeni su od “standardnih” modula koji se mogu naknadno dodati postojećoj konfiguraciji kako bi se povećala snaga ili autonomija. Inovativni modularni sustav pruža najveću moguću razinu redundancije.

Keor MOD je modularni 3-fazni UPS tehnologije On-Line dvostruka konverzija nazivne snage od 25 kVA do 250 kVA po jedinici te 600 kVA maksimalne snage.

VFI 3-fazni modularni UPS s tehnologijom On-line dvostruka konverzija, malih dimenzija te nazivne snage od 10kVA do 60kVA.