UPS DODATNI PRIBOR

UPS DODATNI PRIBOR

DODATNI PRIBOR ZA KOMUNIKACIJU

Mrežne kartice za daljinski nadzor UPS-a.
Senzori za nadzor temperature i vlage.
Softver za nadzor i komunikaciju za pristup radnim parametrima UPS-a, dijagnostici te konfiguraciji specifičnih funkcija.

Mrežne kartice za upravljanje UPS-om ne zahtijevaju vanjski softver. Sadrže vlastiti sustav koji može u stvarnom vremenu...

2 različita tipa senzora, ovisno o načinu spajanja na UPS. Jedan tip senzora spaja se na mrežne kartice dok se drugi spaja na Senzor Manager.

 

UPS DODATNI PRIBOR

SOFTVER

Softver za upravljanje omogućuje dvije glavne funkcije:

  • UPS komunikacija i upravljanje: UPS Communicator i UPS Management Software;
  • UPS supervision (nadzor i daljinsko upravljanje): RCCMD, UNMS.
 

Preuzimanje softvera

Više
 

Dokumentacija

Više

UPS DODATNI PRIBOR

BATERIJSKI ORMARI ZA 3-FAZNE UPS-ove

 

Univerzalni baterijski ormari za sve 3-fazne Legrand UPS-ove nazivne snage od 10kVA do 800kVA.