S našim paketom softvera i aplikacija, moći ćete profesionalno dizajnirati i izračunati niskonaponske instalacije. Ovi alati su savršeno prikladni za upotrebu instalaterima, panel builderima i projektantskim uredima koji dizajniraju instalacije za rezidencijalni, tercijarni ili industrijski sektor.

Xl pro³

Olakšava kreiranje razvodnih ormara kroz izbor potrebnih proizvoda, proračun odgovarajućeg tipa ormara, prikaz rasporeda proizvoda u ormaru, automatsko generiranje jednopolne sheme instalacija i kompletnu specifikaciju.

Xl pro³ calcul

Kalkulacija i proračuni (transformatora, tipa i presjeka kabela, tipa zaštite...) za niskonaponsku instalaciju.

Xl pro³ SF (selektivnost)

Dostupan izravno s Vašeg računala, XL Pro³ SF alat dizajniran je za panel buildere i projektantske urede za definiranje selektivnosti i kombinacije uređaja .

2D / 3D crteži

Izbor 2D i 3D crteža za sve CAD / CAD softvere
* Baza podataka sadrži proizvode koji su komercijalizirani na lokalnom tržištu